Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Lumparland 2024-2027

Ordförande

Guy Björkqvist (Samarbetslistan) 

Vice ordföranden

Anton Alm, 1:a viceordförande (Samarbetslistan) 
Yasmine Blom, 2:a viceordförande (Samarbetslistan) 

Ledamöter

Philip Björkqvist (Samarbetslistan)
Nanny Eriksson (Samarbetslistan)
Camilla Johansson (Samarbetslistan)
Elias Lax (Samarbetslistan)
Matti Lindholm (Samarbetslistan)
Ulrika Nordberg (Samarbetslistan)

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 15.1.2024