Generatorn

Lumparland, Lemland och Föglö har tillsammans initierat ett gemensamt treårigt näringslivsprojekt under åren 2022-2025 (LLFNU), vars syfte och målsättning är att bidra till fler arbetsplatser och fler skattebetalare i de berörda kommunerna. Som en del i detta projekt lanseras i september 2023 Generatorn. 

Har du en företagsidé?

Om du går och tänker på en idé som du tror att kunde leda till företagsverksamhet kan du via Generatorn få hjälp med information om vad som krävs för att starta ett företag. 

Det finns också en möjlighet att få testa sin idé via generatorn! Via Generatorn kan du få vägledning och råd från erfarna företagare. Här hittas också intressant företagsstatistik om bland annat skatter och sysselsättning som uppdateras i takt med att statistiken blir offentlig.

Det finns utrymme för många fler företagare i Lumparland, ta möjligheten och testa din idé!

Publicerad 5.9.2023
Uppdaterad 5.9.2023