Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning är den första delen av processen i en adoption. För att en adoption ska fastställas måste både den part som överväger att ge sitt barn som adoptivbarn och den mottagande parten ha genomgått adoptionsrådgivning. Också adoption inom familjen förutsätter adoptionsrådgivning.

Om du överväger adoption kan du ta kontakt med en av KST:s barnatillsyningsmän. Du kan också ta kontakt med Rädda Barnen direkt.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 13.1.2021