Kultur

Lumparlands kulturverksamhet sköts genom biblioteket och det finns möjlighet att söka kulturbidrag.

Kommunen har en omfattande kulturmiljö och en anrik dokumenterad historia.

Det finns infotavlor runt om i byarna som beskriver kulturmiljöns historia. Många av de platser som beskrivs har du möjlighet att besöka.

För att finskspråkiga besökare i Lumparland ska kunna ta del av kulturmiljöns historia, är infotavlorna att utrustade med QR-koder, som länkar till tavlornas finskspråkiga text. Denna finskspråkiga text hittar ni som undersidor till denna sida.

Infotavlorna finns också som bilagor på denna sida.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 16.3.2021