Kommunstyrelsens preliminära sammanträdesdagar 2024

Kommunstyrelsen har beslutit om följande preliminära ordinarie sammanträdesdagar för 2024:

Onsdag 28.2.2024 kl. 19.00
Onsdag 20.3.2024 kl. 19.00
Onsdag 17.4.2024 kl. 19.00
Onsdag 22.5.2024 kl. 19.00 (bokslut)
Onsdag 19.6.2024 kl. 19.00
Onsdag 28.8.2024 kl. 19.00
Onsdag 18.9.2024 kl. 19.00
Tisdag 15.10.2024 kl. 18.00 (budgetseminarium)
Onsdag 6.11.2024 kl. 19.00 (första budgetbehandling)
Onsdag 27.11.2024 kl. 19.00 (andra budgetbehandling)
Onsdag 18.12.2024 kl. 19.00

Datumen ovan kan ändras om skäl därtill föreligger.
 

Publicerad 1.2.2024
Uppdaterad 1.2.2024