Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdesdagar 2024

Kommunfullmäktige har beslutit om följande preliminära sammanträdesdagar 2024:

Onsdag 7.2.2024
Onsdag 27.3.2024
Onsdag 12.6.2024
Onsdag 25.9.2024
Onsdag 13.11.2024
Onsdag 4.12.2024

Sammanträdena inleds kl 19.00 och hålls i Lumparlands skolas matsal.

Publicerad 15.1.2024
Uppdaterad 15.1.2024