Ansökan om barnomsorg till hösten 2024

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta fördelningen av platserna från hösten 2024 ser vi gärna att Ni lämnar in Er ansökan senast den 8 mars 2024.

Platserna fördelas under våren och meddelas senast i juni.

Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill byta daghem. Sedan augusti 2023 görs ansökan i det webbaserade administrationsprogrammet Wilma.

Instruktioner till Wilma hittar Ni på kommunens webbplats.

OBS! Barn som redan har barnomsorgsplats och oförändrat vårdbehov berörs inte.

Ytterligare information: kontakta barnomsorgskansliet på telefon 018-349440.

Publicerad 9.1.2024
Uppdaterad 9.1.2024