Ålands landskapsregering - meddelande om offentlig delgivning: Fastställande av vägplan för indragande av vägrätt samt upphörande av vägändamål för del av landsväg nr 3, Långnäsvägen i Lumparlands kommun

Publicerad 28.3.2024 10:29

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.4.2024 23:59

Ålands landskapsregering beslöt den 21.3.2024 att fastställa vägplan för indragande av vägrätt samt upphörande av vägändamål för del av landsväg nr 3 (LV3), Långnäsvägen, vägområde 438-895-0-3, från infarten till Lotsstigen vidare till Skärgårdskajen, norrut över fastigheten Hamnbacken RNr 1:101, fastighet 438-401-1-101, Lumparlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Delgivningen finns också på Ålands landskapsregerings webbplats.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 29 april 2024.

Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits.

Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 Helsingfors.

 

Publicerad 28.3.2024
Uppdaterad 28.3.2024