Ålands landskapsregering - meddelande om offentlig delgivning: Fastställande av vägplan för gång- och cykelväg, längs med landsväg nr 3, Lumparsund-Svinö

Publicerad 28.3.2024 10:14

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 29.4.2024 23:59

Ålands landskapsregering har beslutit att fastställa vägplanen för byggande av separat gång- och cykelväg.

Ålands landskapsregerings meddelande samt vägplanen finns att ta del av som bilaga.

Delgivningen finns också på Ålands landskapsregerings webbplats.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 29 april 2024.

Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits.

Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 Helsingfors.

Publicerad 28.3.2024
Uppdaterad 28.3.2024