ESB Kapellhagen

Kapellhagen är ett effektiverat serviceboende (ESB).

Ett effektiverat serviceboende är avsett för personer som inte behöver sjukvård på sjukhusnivå, men som behöver mera vård än vad hemvården kan erbjuda i hemmet.

På Kapellhagen hyr du en lägenhet med toalett och dusch. Här finns personal dygnet runt.

Det finns 11 lägenheter, varav 10 ettor och en tvåa. I dessa är det endast säng och nattduksbord som ingår i hyran. Där får du möblera enligt eget önskemål, men undvik gärna mattor pga fallrisken. Varje rum kan ha egen telefon.

Kapellhagen har en hemliknande miljö. Där finns möjlighet till aktiviteter, utevistelse och social samvaro samt gemenskap med andra i liknande situation som din egen.

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för sjukvård och medicinsk vård på Kapellhagen.

I måltidsservicen ingår följande: morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

Var och en har med sig sina personliga kläder, egna sängkläder och hygienartiklar. Vi erbjuder även städservice och klädvård.

Servicen på Kapellhagen baseras på en humanistisk grundsyn där du som individ är viktig och dina synpunkter är av stort värde när det gäller utformningen av din vistelse där. 

För boendet på Kapellhagen betalar var och en hyra, måltidsavgift, tvätt av kläder samt hemserviceavgift. 

För hyran kan bostadsbidrag sökas hos FPA, med en kopia av hyreskontraktet.

Gällande dina omkostnader för vårdbehovet kan vårdbidrag sökas från FPA, efter att du av din vårdare fått ett C-läkarintyg över ditt vård- och hjälpbehov. 

Det är även möjligt att boka bastutid vid Kapellhagen.

Frågor kan du ställa till ledande närvårdaren på Kapellhagen.

Hjälpmedel kan du låna/hyra från ÅHS hjälpmedelscentral med en betalningsförbindelse från läkare.

Kapellhagen / Hemservice

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.9.2022