ESB Kapellhagen

Kapellhagen är ett effektiverat serviceboende (ESB), med personal på plats dygnet runt.

Ett effektiverat serviceboende är avsett för personer som inte behöver sjukvård på sjukhusnivå, men som behöver mera vård än vad hemvården kan erbjuda i hemmet.

På Kapellhagen hyr du en lägenhet med pentry, toalett och dusch. Det finns 11 lägenheter, varav 10 ettor och en tvåa.

Endast säng och nattduksbord ingår i hyran. Du får möblera enligt eget önskemål, men undvik gärna mattor p.g.a. halkrisken. Var och en har med sig sina personliga kläder, egna sängkläder och hygienartiklar. Varje rum kan ha egen telefon.

Kapellhagen har en hemliknande miljö och det finns möjlighet till aktiviteter, utevistelse och social samvaro samt gemenskap med andra i liknande situation som din egen.

Servicen på Kapellhagen baseras på en humanistisk grundsyn, där du som individ är viktig och dina synpunkter är av stort värde när det gäller utformningen av din vistelse där.

För boendet på Kapellhagen betalar du hyra, måltidsavgift, hemserviceavgift och avgift för trygghetstelefon. Klädvårdsservice samt städning 1 gång/vecka ingår i hemserviceavgiften.

I måltidsservicen ingår följande: morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

Övrig information

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för sjukvården och den medicinska vården.

Hjälpmedel kan du låna/hyra från ÅHS hjälpmedelscentral med en betalningsförbindelse från läkare.

För hyran kan bostadsbidrag sökas hos FPA, med en kopia av hyreskontraktet.

Gällande dina omkostnader för vårdbehovet kan vårdbidrag sökas från FPA, efter att du av din vårdande läkare fått ett C-läkarintyg över ditt vård- och hjälpbehov.

Kapellhagen / Hemservice

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 24.5.2023