Grundskoleutbildning för vuxna / anmälan till slutskedet

Grundskoleutbildning för vuxna vänder sig till personer, vars hemkommun är på Åland och som har fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan.

Grundskoleutbildning för vuxna består av: 

  • läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskus 1 - 3)
  • inledningsskedet (motsvarar årskurs 4 - 6)
  • slutskedet (motsvarar årskurs 7 - 9)

Anmälan för slutskedet görs till personens hemkommun.

Blanketten fylls i av grundskolans elevhandledare, kommunens tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd person tillsammans med personen som ska gå utbildningsformen. Anmälningsblanketten kan också fyllas i tillsammans med personens kontaktperson vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet eller Visa vägen.

Anmälningsblankett till slutskedet finns som bilaga.

Publicerad 22.3.2021
Uppdaterad 13.4.2021