Jordbruksbyråns infobrev 2/2021 finns att ta del av som bilaga