Nyheter

8.4.2020 - Timlärare i huvudsyssla med klasslärar- och specialläraruppgifter
Lumparlanads kommun lediganslår ånyo en tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med klasslärar- och specialläraruppgifter fr.o.m. 1.8.2020 i Lumparlands skola. Läs mer om den lediganslagna...
Läs mer om Timlärare i huvudsyssla med klasslärar- och specialläraruppgifter ›
23.3.2020 - Inskrivning av nya elever i Södra Ålands skoldistrikt
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2020 - 2021. Inskrivningen sker genom brev till de vårdnadshavare som har barn som enligt...
Läs mer om Inskrivning av nya elever i Södra Ålands skoldistrikt ›
21.3.2020 - Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever
Information från Ålands landskapsregering Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever ›