Ukraina-krisen

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden följer, liksom kommunala myndigheter och övriga myndigheter, med läget och samverkar med information m.m.

Avsikten är att öppna en informationskanal, dit allmänheten kan vända sig med frågor gällande krisen.

Den högsta statsmakten i Finland har meddelat att läget är lugnt och att man inte ser några militära hot mot Finland i nuläget. Det råder således normaltida förhållanden.

Det har heller inte inkommit några direktiv från statsmakten om specifika åtgärder som skulle vidtas i nuläget.

Strålsäkerhetscentralen har uppgivit att eventuella skador i kärnkraftverk i Ukraina inte kommer att medföra några farosituationer för Finland.

Antalet människor som flyr från Ukraina är stort, och de första har anlänt till Finland. Även på Åland bereder man sig för att ta emot flyktingar.

Ukrainakrisen kommer dock att medföra ekonomiska konsekvenser för hela Europa.

Publicerad 7.3.2022
Uppdaterad 7.3.2022