Sjukvårdsupplysning / Terveysneuvonta / Healthcare information

Sjukvårdsupplysning - ny service på ÅHS

Är du eller någon i din familj sjuk? Är du orolig och undrar vad du ska göra? Ring ÅHS sjukvårdsupplysning på 018-535117.

Sjukskötarna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning när så behövs.

ÅHS Sjukvårdsupplysning är öppen alla dagar kl. 8–20.

Om besvären inte är brådskande ringer du ÅHS hälsocentral på 018-538500 för tidsbokning.

Vid akuta situationer, utanför sjukvårdsupplysningens öppethållning, ska du åka direkt till akutmottagningen.

I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112.

Terveysneuvonta - ÅHS

Linkin kautta pääset ÅHS:n kotisivulle, mistä saat lisätietoja

Healthcare information - ÅHS

The link takes you to ÅHS' webpage, where you will find information

Publicerad 4.7.2023
Uppdaterad 4.7.2023