Information från byggnads- och miljökansliet angående eldning

Eldning av avfall, utomhus eller i värmepanna, är förbjudet om man inte har tillstånd från ÅMHM.

Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs:

  • torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
  • obehandlat virke
  • halm (inom jordbruket)
  • mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus eller i din värmepanna.

Syftet med den här bestämmelsen är att minska spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen.

Eldning utomhus

Vill du elda trädgårdsavfall enligt ovan, hör med brandmyndigheten i din kommun att det inte råder eldningsförbud.

Innan du eldar är det bra att kontrollera vindriktningen så att inte röken stör närboende. Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig. Undvik pyreldning.

En god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske kan ni komma överens om en gemensam eldningsdag?

Landskapsalarmcentralen kan lämna information eller du kan enkelt kontrollera om eldningsförbud råder via deras webbplats.

Information finns även på Yle text-tv på sidan 765.

Publicerad 29.4.2020
Uppdaterad 29.4.2020