Information från Ålands landskapsregering om olika energistöd

Funderar du på att gå över till förnyelsebar energi?

Landskapsregeringen har nu ett flertal bidrag för de som övergår till förnyelsebar energi.

Mera information om stöden och hur ansökan gör hittas på landskapsregeringens hemsida:

Stöd för solceller

Upp till 2500 euro per bostadshus.

Företag kan få upp till 10000 euro.

Stöd för elbilsladdare

50 % av kostnaderna, högst 1000 euro.

Funderar ditt företag på hur ni kan minska energikostnaderna och vattenanvändningen?

Landskapsregeringen ger nu 40 % av kostnaderna, högst 10000 euro, i stöd för utredningar som syftar till att minska energi- och vattenanvändningen.

För investeringar som minskar företagets utsläpp av växthusgaser och effektiviserar energi- och vattenanvändningen ges 25 %, högst 300000 euro, i stöd.

 

Publicerad 8.9.2021
Uppdaterad 8.9.2021