Information angående eldning utomhus

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som kan förekomma.  

Varning för gräsbrand

Utfärdas av Finlands Meteologiska Institut (FMI).

Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus.

Det råder alltså inget eldningsförbud, men största försiktighet ska iakttas.

Varning för skogsbrand

Utfärdas av Finlands Meteologiska Institut (FMI). 

Information om varning för skogsbrand finns på landskapsalarmcentralens hemsida www.112.ax. Där finns länk till Finlands Meteologiska Institut (FMI).

När varning för skogsbrand är utfärdad råder eldningsförbud utomhus, enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016).

Tätbebyggt område

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud. Inom räddningsområdet gäller detta enbart Godby.

Om du tänker elda

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda.

Kom ihåg att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna!

Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka på följande:

 • Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll
  • Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.
 • Elda ALDRIG ensam
 • Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren
  • ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara
 • Bränn små områden i gången
 • Elda då det är vindstilla 
  • vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare
 • Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden
 • Undvik att elda nära byggnader och annan egendom 
  • röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa
  • blöt marken nära dessa innan eldningen påbörjas
 • Ha ordentligt med kläder som skydd
  • använd kläder som inte är lättantändliga
 • Kontrollera flera gånger att allt har slocknat, efter du slutat elda

Med önskan om en trygg och säker vår!

Räddningschef Lennart Johansson, tel 0457-5221630

Ledande brandinspektör/brandingenjör Thomas Mattsson, tel 040-8281640

Brandmästare Krister Koskinen, tel 0457-3456435        

                                                                                                                                                                             

Publicerad 16.3.2022
Uppdaterad 16.3.2022