Hemsjukvården inför Tele-Q-telefonsvarar- och återuppringningstjänst

Hemsjukvården Norra och Södra samt Skärgården inför telefonsvarar- och återuppringningstjänsten Tele-Q i alla kommuner från 4.6.2019 kl. 16.

Södra Ålands hemsjukvård, telefontid vardagar 12–13

  • Lemland/Lumparland hemsjukvård och sjukvårdsmottagning, tel 0457 5267340

      

Vid brådskande vårdbehov följ de instruktioner du får.

Vid akuta sjukdomsfall ring alltid 112.

 

Frågor angående detta riktas direkt till ÅHS

Publicerad 22.5.2019
Uppdaterad 22.5.2019