Barnomsorgen informerar

Lämning och hämtning av barn sker fortsättningsvis på ett tryggt och säkert sätt, där vårdnadshavarna inte uppehåller sig på daghemmet längre än nödvändigt. Om det är möjligt bör så många lämningar och hämtningar av barn som möjligt ske utomhus.

Specialpedagogiken i kommunen pausar sin ambulerande verksamhet till och med den 11 mars. Kontakt med specialläraren görs via mejl eller telefon.

Övriga besök till barnomsorgen, exempelvis för talterapi eller liknande, begränsas och övervägs noga. Eventuella besök sker i enlighet med gällande skyddsrekommendationer och i samråd med föreståndare och barnomsorgsledaren.

Besök till barnomsorgskansliet på kommungården i Lemland ska förhandsbokas. Förhandsbokning görs per mejl eller telefon. 

Publicerad 24.2.2021
Uppdaterad 24.2.2021