Äldreomsorg på distans / ÄlDIS

ÄlDis är en digital form av äldreomsorg som används som komplement till den traditionella hemservicen eller som dagcenterverksamhet i form av interaktiva hälsofrämjande/ rehabiliterande program, aktiviteter och föreläsningar.

Kontakta ledande närvårdare för ansökan och mer information. 

Publicerad 30.1.2019
Uppdaterad 30.1.2019