Ett nytt infoblad finns att ta del av i menyraden.