Viktig information om snöplogning

Se över din väg redan nu - att den är i skick för att bli plogad. Den ska vara:

  • tillräckligt plan
  • röjd från överhängande kvistar (4 m)
  • märkt med plogpinnar i tillräckligt antal

Vändplan ska finnas för traktor och plog.

Kunder som hade plogning senaste vinter är med på ploglistorna till årsskiftet. Faktura för året 2022 kommer i januari och man hålls kvar på ploglistorna när man betalt fakturan.

Nya kunder ska kontakta tekniska kansliet på telefon 018-349431 eller per e-post cecilia.glandberger@lemland.ax

Publicerad 26.10.2021
Uppdaterad 26.10.2021