Temporär hastighetsbegränsning 17 - 19.9.2021

Ålands Landskapsregering har beslutit att tillfälligt införa trafikreglering i samband med Skördefesten den 17 - 19 september.

För Lumparlands del innebär det en temporär hastighetsbegränsning på 50 km/h på del av Lumpovägen (bygdeväg 382). Skyltning enligt bilaga.

Publicerad 8.9.2021
Uppdaterad 8.9.2021