Samhällsinformation - om krisen kommer

Räddningsmyndigheterna har tagit fram en broschyr för om krisen kommer som är tänkt att göra de åländska hushållen mer föreberedda på krissituationer. Ni hittar broschyren i menyraden.

Publicerad 10.5.2019
Uppdaterad 10.5.2019