Registrering av hästhållning

Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret

I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas.

Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte.

Denna anmälan skall inte förväxlas med anmälan till andra hästregister, utan denna anmälan skall göras separat av alla hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla koll på eventuell smittspridning.

Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds, men senast 31.12.2020 om du redan i dag äger hästdjur.

Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din kommuns lantbrukssekreterare.

Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för mer information:

Anders Sundqvist (Föglö, Eckerö, Hammarland och Lumparland)
tel. 018-364526 eller mobiltelefon 0457-0593748
e-post: anders.sundqvist@hammarland.ax

Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen, d.v.s. platsen där hästdjuret hålls, anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen. 

Om det på djurhållningsplatsen, t.ex. i häststallet, finns flera hästar med olika ägare är det häststallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen.

Efter att anmälan inlämnats och uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning eftersom signumet skall anges på anmälan om djurhållningsverksamhet.

Publicerad 2.9.2020
Uppdaterad 2.9.2020