Kommunkansliet håller stängt vecka 29

På grund av sommarsemestrar håller kommunkansliet stängt vecka 29. Det är dock möjligt att vid allmänna brådskande ärenden kontakta kommundirektören på 040 1763 314 och vid brådskande socialärenden kontakta socialnämndens ordförande Pia Eriksson på 0457 5244 473.

Publicerad 3.6.2019
Uppdaterad 3.6.2019