Inskrivning av nya elever i Södra Ålands skoldistrikt

Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2020 - 2021. Inskrivningen sker genom brev till de vårdnadshavare som har barn som enligt befolkningsregistret blir läropliktiga 1.8.2020. Närmare information om tillvägagångssättet finns i brevet.

Följande barn skall inskrivas:

  • Barn som skall börja i årskurs 1
  • Barn i årskurs 1 - 9 som nästa läsår (2020 - 2021) inflyttar till någon kommun i södra Åland

Inflyttade i årskurs 7 - 9 anmäls till Kyrkby högstadieskolas rektorsexpedition, tel. 018-328710.

Ansökan om att få gå i annan kommun eller annat distrikt än sitt eget inlämnas till respektive skolnämnd/kommunstyrelsen i Jomala senast 8.4.2020 under adress: Södra Ålands högstadiedistrikt, Skolvägen 5, 22150 Jomala.

Vid eventuell ansökan om uppskov med skolgången eller om att få börja ett år tidigare meddelas respektive skolas föreståndare i samband med inskrivningen och ansökan inlämnas till respektive skolnämnd/kommunstyrelsen i Jomala senast 8.4.2020.

Vänligen kontakta respektive skola om ni inte har fått något brev per 31.3.2020.

Jomala 25.3.2020

Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolnämnderna i medlemskommunerna
Kommunstyrelsen i Jomala

Publicerad 23.3.2020
Uppdaterad 23.3.2020