Ansökan om barnomsorgsplats för hösten 2023

Nu är det dags att ansöka om barnomsorgsplats inför hösten 2023.

För att underlätta planering inför kommande läsår vill vi få in er ansökan senast 31.3.2023.

OBS! Barn som redan har barnomsorgsplats och oförändrat vårdbehov, berörs inte.

För ytterligare information kontakta barnomsorgsledaren via e-post: maria.hellstrom@lemland.ax eller på telefon 018-349 445.

Ansökningsblanketter finns att hämta på daghemmet Videungen, på kommunkansliet och via kommunens hemsida: www.lumparland.ax/blanketter/barnomsorgsansokan

Ansökningsblanketten skickas till:
Lemlands kommun
Barnomsorgen
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Ansökan kan också lämnas in till kommunkansliet i Lumparland, för vidarebefordring till Lemland.

Publicerad 2.2.2023
Uppdaterad 2.2.2023