Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19) och rådande undantagsförhållanden på Åland

Kommunen kommer framöver publicera all information som rör coronaviruset och rådande undantagsförhållanden under en och samma nyhet på webbplatsen för att underlätta för kommuninvånarna att hitta relevant information.

Nedan följer information om riktlinjer och tagna åtgärder på grund av coronaviruset.

Kommuninvånare uppmanas att följa med vad som publiceras på kommunens webbplats men också vilka beslut som tas av Ålands landskapsregering.

Kommunkansliet

Kommunkansliet tar endast emot förbokade besök 18.3 – 13.5.2020. Ta kontakt på tel 018-35900 för att boka tid.

Personer uppmanas att i mån av möjlighet sköta sina ärenden över telefon eller genom e-post.

Skola och barnomsorg

Åtgärder som undantagstillståndet innebär för kommunens utbildningsverksamhet

 • alla grundskolor i landskapet stängs för närundervisning och övergår till särskilda undervisningsarrangemang 18.3 - 13.5 2020
 • studierna ska fortgå genom bland annat digitala läromedel, självstudier och olika digitala lärplattformer
 • undantag gäller för elever i åk 1 - 3
 • undantag kan göras för barn som erhållit beslut om mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen
 • undantag kan även göras i individuella fall där skolan bedömer att en elev inte klarar av att följa undervisning i digital form på distans. Individuella lösningar i form av specifika stödåtgärder kan användas såsom t.ex. träffar med speciallärare, fortsatt stödundervisning i svenska.
 • elevvårdstjänster ska kunna erbjudas där det finns behov
 • elever som inte beviljas närstudier är inte berättigade till en skolmåltid. I enskilda fall kan sociala myndigheter i samarbete med elevvården välja att erbjuda en elev skolmåltid om ett behov konstateras.
 • ambulerande personal fortsätter fungera som vanligt enligt behov inom grundskolans verksamhet
 • lärarnas arbetsskyldighet förändras inte. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt fortgår som vanligt.  Detta innebär exempelvis att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur och när lärarna ska finnas på plats i skolan.
 • en förlängning av skolåret är inte aktuellt i nuläget. Om så skulle göras på Åland, krävs en lagändring eftersom skolårets sista dag är 8 juni enligt grundskollagen § 14.

Det primära syftet med att införa ovan nämnda åtgärder är skydda befolkningen och trygga samhällets funktion.

Åtgärderna görs för att stävja smittspridningen och sakta in utbredningen av smittan.

Alla medborgare ska sträva till att minska den sociala interaktionen och vara aktsam gällande hygien och allmänna säkerhetsanvisningar.

Daghemmet

Daghem håller tillsvidare öppet. Dock ska vårdnadshavare som inte med absolut nödvändighet behöver ha barn på daghemmet sköta barnet hemma.

Om man är två vårdnadshavare kan man till exempel bytas av att vara hemma. Detta för att minska belastningen på kommunens daghem och för att hålla antalet personer som vistas i daghemmets lokaler till ett minimum.

Äldreomsorg

Besök på ESB Kapellhagen förbjuds 18.3 – 13.5.2020. Undantag kan göras vid livets slutskede för symptomfri anhörig.

Personer över 70 år rekommenderas att undvika kontakt med andra personer. Därför kan kommunen handla mat åt sådana personer samt även distribuera redan tillagad mat.

Kontakt tas med kommunens hemservice på tel 018-359042 eller 0457-3135568 om man inte redan får service av kommunen.

Person över 70 år som för närvarande är stugboende i Lumparlands kommun behöver ta kontakt med kommunen så att vi får kännedom om att du vistas i kommunen. Ta kontakt på tel 018-359042 eller 0457-3135568.

Biblioteket

Biblioteket håller stängt 17.3 – 13.5.2020.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen koncentrerar nu sina resurser till att stöda familjer, föräldrar och par att klara av den akuta situationen genom att erbjuda telefonrådgivning och möjlighet till webbmöten, då många är förhindrade att komma till mottagningen.

Familjerådgivningen strävar överlag att ha distansmöten för att bistå att förhindra smittspridning.

Familjerådgivningen kan kontaktas säkrast vardagar kl. 9 - 11 på telefon 018-527048.

Även övriga tider försöker de vara anträffbara eller ringer upp vid telefonbud.

Du kan även kontakta via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax

Ålands Hälso- och sjukvård

ÅHS har samlat råd och information samt information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset på sin webbplats

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro, kan du även ringa den landsomfattande svenskspråkiga kristelefonen, tel 09-25250112.     

Telefontider:
måndag, kl. 16 – 20
tisdag, kl. 9 – 13
onsdag, kl. 16 – 20
torsdag, kl. 9 – 13
fredag, kl. 9 – 13

Ålands hälso- och sjukvårds coronatelefon

Har du rest utanför Åland, har förkylningssymptom och behöver vård? Ring:

 • Coronatelefonen på nummer 018-535 313 eller 
 • ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8 - 16 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9 - 16. 

Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Landskapsregeringens informationstelefon

Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa 018-25572 eller 018-25573.  

Infolinjen kommer att fungera vardagar kl 8 - 20. Från och med lördag 28.3.2020 kommer informationstelefonen vara öppen alla dagar kl. 9.00-17.00.

Frågor som rör själva coronaviruset, symptom och vård besvaras inte. I de fallen uppmanas alla att fortsättningsvis ringa den telefon som ÅHS har inrättat, dvs 018-535313.

Publicerad 24.3.2020
Uppdaterad 31.3.2020