Aktuell information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Kommunen kommer framöver publicera all information som rör coronaviruset under en och samma nyhet på webbplatsen för att underlätta för kommuninvånarna att hitta relevant information.

Nedan följer information om riktlinjer och tagna åtgärder på grund av coronaviruset.

Kommuninvånare uppmanas att följa med vad som publiceras på kommunens webbplats men också vilka beslut som tas av Ålands landskapsregering.

Kommunkansliet

Besök på kommunkansliet sker på ett säkert sätt. Mun- och nässkydd samt handsprit finns att tillgå. 

Skola och barnomsorg

Skola

Skolan är öppen för besökare, men med omsorg om säkerheten.

Daghemmet

Daghemmet är fortsättningsvis öppet men med omsorg om säkerheten.

Det är av särskild vikt att barn med sjukdomssymtom inte förs till barnomsorgen.

Äldreomsorg

Bokning av träff behöver göras i förväg. 

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har bedömt att nuvarande smittskyddsläge i landet inte kräver besöksförbud inom enheter för vård och omsorg.

Ålands landskapsregering rekommenderar att anvisningen från Institutet för hälsa och välfärd tillämpas:

Om du önskar komma på besök gäller följande:

  • Tillstånd kan ges för 1–3 personer att besöka den boende samtidigt
  • Besöket måste bokas på förhand genom att kontakta ESB Kapellhagen
  • Endast friska och symptomfria besökare är välkomna
  • mun- och nässkydd behöver användas under besöket
  • God handhygien måste skötas samt säkerhetsavstånd på 2 meter ska hållas.
  • Besökare går direkt till rummet och upprätthåller sig inte i allmänna utrymmen.
  • Personalen ger instruktioner hur du vid behov kan kalla på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.
  • Personalen instruerar i god handhygien och med användning av mun- och nässkydd, om det behövs.

Det är nödvändigtvis inte alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård. 

Biblioteket

Lån och återlämning av böcker vid biblioteket sker på ett säkert sätt. Mun- och nässkydd samt handsprit finns att tillgå.

Mun- och nässkydd

Kommunen tillhandahåller mun- och nässkydd vid varje enhet.

Ålands Hälso- och sjukvård

ÅHS har samlat råd och information samt information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset på sin webbplats.

Ålands hälso- och sjukvårds coronatelefon

Har du rest utanför Åland, har förkylningssymptom och behöver vård? Ring:

  • Coronatelefonen på nummer 018-535 313 eller 
  • ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8 - 16 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9 - 16. 

Övriga tider kan du ringa akuten 018-5355 (växel), om du har allvarliga symtom.

Landskapsregeringen

Läs mer om de begränsningar och beslut som landskapsregeringen tar på landskapsregeringens webbplats:

 

Publicerad 24.3.2020
Uppdaterad 20.10.2021