Infoblad

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Utgivning Deadline
7 januari 2019 28 december 2018
4 februari 25 januari
4 mars 22 februari
1 april  22 mars
6 maj 26 april
3 juni  24 maj
1 juli 21 juni
5 augusti  26 juli
2 september 23 augusti
7 oktober   27 september
4 november  25 oktober
2 december 22 november
6 januari 2020  27 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 4.1.2019