Infoblad

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Utgivning Deadline
2 december 22 november
7 januari 2020  27 december
3 februari 24 januari
2 mars 21 februari
6 april 27 mars
4 maj 24 april
1 juni 22 maj
6 juli 26 juni
3 augusti 24 juli
7 september 28 augusti
5 oktober 25 september
2 november 23 oktober
7 december 27 november
4 januari 2021 25 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 25.11.2019