Förhandsröstning / lagtings- och kommunalval

Rösträtt i kommunalval har den som:

  • fyller 18 år senast på valdagen den 20 oktober 2019, alltså född senast 20.10.2001
  • har hemort i kommunen 1.9 2019
  • har hembygdsrätt eller har haft en hemkommun på Åland utan avbrott under ett år närmast före valdagen, alltså minst fr.o.m. 20.10.2018
  • i praktiken: finns med i rösträttsregistret

Den som är röstberättigad men som på grund av vistelse utanför landskapet Åland eller som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning eller på grund av någon annan liknande omständighet inte kan rösta på ett allmänt förtidsröstningsställe eller i en vallokal under valförrättningen får förtidsrösta per brev.

Den som har för avsikt att förtidsrösta per brev ska skriftligen beställa brevröstningshandlingar hos den kommunala centralvalnämnden i Lumparland. Anhållan skall göras senast tisdagen den 15 oktober 2019. Blankett för ändamålet kan fås från den kommunala centralvalnämndens kansli eller på www.val.ax.

Mer information angående lagtings- och kommunalval:

Plats: 

Skolans matsal
12.10.2019 09:00 till 13:00
Publicerad 26.8.2019
Uppdaterad 26.8.2019