Tillkännagivande, byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut 11.4.2019

Publicerad 11.4.2019 13:40 | Uppdaterad 16.4.2019 08:57

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 3.5.2019 23:59

Tillkännagivandet finns att ta del av i menyraden.

Tillkännagivandet är uppdaterat pga. fel fastighetsnummer i tidigare publicerat.

Publicerad 11.4.2019
Uppdaterad 16.4.2019