Tillkännagivande, byggnadsinspektörens tjänsteinnehavarbeslut 29.4.2021

Publicerad 29.4.2021 12:59

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.5.2021 23:59

Tillkännagivandet finns att ta del av som bilaga.

Publicerad 29.4.2021
Uppdaterad 29.4.2021