Tillkännagivande, byggnadsinspektörens tjänsteinnehavarbeslut 28.12.2020

Publicerad 28.12.2020 13:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 18.1.2021 23:59

Tillkännagivandet finns att ta del av som bilaga.

Publicerad 28.12.2020
Uppdaterad 28.12.2020