Tillkännagivande, byggnadsinspektörens tjänsteinnehavarbeslut 25.6.2020

Publicerad 29.6.2020 08:46

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 16.7.2020 23:59

Tillkännagivandet finns att ta del av som bilaga.

Publicerad 29.6.2020
Uppdaterad 29.6.2020