Stipendier 2021

Publicerad 29.3.2021 06:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.5.2021 15:00

Två stipendier för studerande á 300 euro kan ansökas hos: Kommunstyrelsen i Lumparland, Kyrkvägen 26, 22 630 Lumparland. Det går också att sända in ansökan via e-post på adressen info@lumparland.ax. Skriv i så fall ”Stipendieansökan” i e-postmeddelandets ämnesrad.

Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 14.5.2021 kl. 15.00.

Principerna för utdelning av stipendier är följande:

1) Stipendierna kan utdelas till i Lumparlands kommun hemmahörande studerande som under minst 4 terminer med framgång bedrivit studier efter avslutad högstadieskola. Stipendierna, två stycken, kan utdelas till två personer i Lumparlands kommun. Stipendierna behöver dock inte årligen utdelas om sökandena inte uppfyller föreskrivna kriterier. Stipendiet kan beviljas endast en gång till samma person.

2) Vid utdelning av stipendierna fästs bl.a. avseende vid uppnådda studieframgångar. Utdelningen sker på basen av en helhetsbedömning. Vid val mellan likaberättigade sökanden kan hänsyn tas till en fördelning av stipendierna på olika studieriktningar. En förutsättning för utdelande av stipendierna är att längre tid än ett år inte har förflutit från det att sökanden avlagt examen till stipendieansökningstidens utgång.

3) Till stipendieansökan bifogas, förutom ämbetsbetyg, utredning över avlagda förhör eller tentamina och uppnådda studieframgångar. Av den bestyrkta utredningen bör framgå antalet avklarade studieveckor eller -poäng samt studiernas totala längd. Utredningen bör om möjligt göras på blankett som läroanstalten tillhandahåller.

Kommunstyrelsen

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 29.3.2021