Riksdagsvalet 2023

Publicerad 17.2.2023 08:49 | Uppdaterad 17.2.2023 08:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 3.4.2023 23:59

KUNGÖRELSE

Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023.

Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare som senast 02.04.2023 fyller 18 år.

Vallokal för röstningsområdet i Lumparlands kommun är Lumparlands skolas matsal, Kyrkvägen 28, Klemetsby.

Vallokalen är öppen på valdagen söndagen den 02.04.2023 kl. 09.00 - 20.00.

Förhandsröstning ordnas för ovannämnda val mellan den 22.03-28.03.2023. Information om de allmänna förhandsröstningsställena finns på www.valfinland.fi.

Förhandsröstningen för valet anordnas i Lumparlands skolas matsal:

Fredagen den 24.03 kl. 15.00 - 19.00

Lördagen den 25.03 kl. 11.00 - 13.00

Tisdagen den 28.03 kl. 15.00 – 19.00

Förhandsröstningen på ESB Kapellhagen sker den 24.03.2023 klockan 13.00-14.00.

Hemmaröstning kan ske under förhandsröstningsperioden om en röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället.

Närmare anvisningar om hemmaröstning finns på Ert kort ”Anmälan om rösträtt”.

Person som saknar identitetsbevis kan avgiftsfritt hos polisen hämta ett temporärt identitetskort som utfärdas åt en person för att han eller hon skall kunna rösta i statliga val.

Närmare information om valet fås på webbplatsen www.vaalit.fi.

Lumparland den 16 februari 2023

Kommunala centralvalnämnden i Lumparland

 

Erika Sjölund, ordförande                                   Jana Lindholm, sekreterare

Publicerad 17.2.2023
Uppdaterad 17.2.2023