Meddelande om att protokoll från förbundsstämmans för Kommunernas socialtjänst k.f. sammanträde framlagts till påseende

Publicerad 16.6.2022 11:55

Kommunalförbundet höll stämma 10.6.2022. Paragraferna 8-17 behandlades.

Protokollet finns anslaget på kommunalförbundets webbplats. Det finns också till påseende på KSTs kansli på Skarpansvägen 30 i Mariehamn samt på kommunkansliet.  

Publicerad 16.6.2022
Uppdaterad 16.6.2022