Meddelande om att protokoll från förbundsfullmäktiges för Södra Ålands utbildningsdistrikts sammanträde framlagts till påseende

Publicerad 11.5.2022 13:20

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 11.6.2022 23:59

Protokollet från 5.5.2022 finns anslaget på kommunalförbundets webbplats. Det finns också till påseende på kommunkansliet.  

Publicerad 11.5.2022
Uppdaterad 11.5.2022