Meddelande om att protokoll från förbundsfullmäktiges för Södra Ålands högstadiedistrikts sammanträde framlagts till påseende

Publicerad 7.10.2021 10:35

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 6.11.2021 23:59

Protokollet från 30.9.2021 finns anslaget på kommunalförbundets webbplats. Det finns också till påseende på kommunkansliet.  

Publicerad 7.10.2021
Uppdaterad 7.10.2021