Meddelande om att protokoll från förbundsfullmäktiges för Södra Ålands högstadiedistrikts sammanträde framlagts till påseende

Publicerad 19.11.2019 10:44

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.12.2019 23:59

Protokollet finns anslaget på kommunalförbundets hemsida. Det finns också till påseende på kommunkansliet.

Publicerad 19.11.2019
Uppdaterad 19.11.2019