Meddelande om att protokoll från förbundsfullmäktiges för Södra Ålands högstadiedistrikts sammanträde framlagts till påseende

Publicerad 6.5.2019 13:38 | Uppdaterad 6.5.2019 13:40

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.5.2019 23:59

Protokollet från sammanträde 25.4.2019 finns anslaget på kommunalförbundet hemsida (www.sahd.ax) och finns till påseende på Lumparlands kommunkansli fr.o.m. 6.5.2019.

Publicerad 6.5.2019
Uppdaterad 6.5.2019