Meddelande om att protokoll från förbundsfullmäktiges för Södra Ålands högstadiedistrikts sammanträde framlagts till påseende

Publicerad 7.2.2019 10:50

Protokollet från sammanträde 31.1.2019 finns anslaget på kommunalförbundets hemsida och finns till påseende på Lumparlands kommunkansli fr.o.m. 7.2.2019.

Publicerad 7.2.2019
Uppdaterad 7.2.2019