Meddelande om att protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma framlagts till påseende

Publicerad 25.5.2022 10:49

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 20 maj 2022. Där behandlades paragraferna 1 - 5 och valdes förbundsstämmans presidium för år 2022 och förbundsstyrelsen för perioden 2022-2023, samt fastställdes bokslut och verksamhetsberättelse för 2021.

Protokollet finns anslaget på kommunförbundets webbplats. Det finns också till påseende på kommunkansliet samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i Godby i anslutning till Finströms kommunkansli.

Publicerad 25.5.2022
Uppdaterad 25.5.2022