Meddelande om att protokoll från Ålands kommunförbunds vårstämma framlagts till påseende

Publicerad 31.5.2021 10:09 | Uppdaterad 31.5.2021 10:10

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.7.2021 23:59

Protokollet finns anslaget på kommunförbundets webbplats. Det finns också till påseende på kommunkansliet samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli

Publicerad 31.5.2021
Uppdaterad 31.5.2021