Meddelande om att protokoll från Ålands kommunförbunds höststämma framlagts till påseende

Publicerad 28.11.2019 15:10

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:59

Protokollet med bilagor har publicerats på Ålands kommunförbunds elektroniska anslagstavla.

Protokollet finns också till påseende på kommunkansliet i Lumparland.

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 28.11.2019