Kungörelse från Kraftnät Åland gällande planer på att förnya elöverföringsförbindelsen Svinö – Föglö – Sottunga

Publicerad 10.2.2020 09:45

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 11.3.2020 23:59

Kungörelsen från Kraftnät Åland finns att ta del av som bilaga. 

Publicerad 10.2.2020
Uppdaterad 10.2.2020