Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023

Publicerad 19.1.2023 12:35

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2023 23:59

Kommunstyrelsen har beslutit om följande preliminära ordinarie sammanträdesdagar under 2023:

Onsdag 15.2.2023 kl. 19.00
Onsdag 29.3.2023 kl. 19.00
Onsdag 19.4.2023 kl. 19.00
Onsdag 17.5.2023 kl. 19.00 (bokslut)
Onsdag 14.6.2023 kl. 19.00
Onsdag 30.8.2023 kl. 19.00
Onsdag 20.9.2023 kl. 19.00
Onsdag 4.10.2023 kl. 18.00 (budgetseminarium)
Onsdag 1.11.2023 kl. 19.00 (första budgetbehandling)
Onsdag 29.11.2023 kl. 19.00 (andra budgetbehandling)
Onsdag 20.12.2023 kl. 19.00

Datumen ovan kan ändras om skäl därtill föreligger.
 

Publicerad 19.1.2023
Uppdaterad 19.1.2023